Kultūrvēsturisks mantojums un kultūras mantojums

2013-05-11 21:46Diskusiju aizsāka: Elīna Katkovska - Birule

Rakstu bakalaura darbu par kultūrvēstures mantojuma popularizēšanu. Darba priekšaizstāvēšanā man tika uzdots jautājums: Kāda atšķirība starp kultūras mantojumu un kultūrvēsturisku mantojumu? Skaidrojot to savā interpretācijā beigu beigās biju tā sapinusies un samulsusi, ka skaidras atbildes man nebija, un nav arī pašlaik! Kāds varētu padalīties ar savu viedokli?! Paldies jau iepriekš!

Viedokļi (1)

Katrīna Kukaine no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija @ 2013-06-27 02:05

Atšķirība ir tikai jēdziena lietošanā, tā saturiskā nozīme neatšķiras. Starptautiskās konvencijās vairāk ir lietots je'dziens "kultūras mantojums". Termins "mantojums" jau ietver sevī vēsturisko dimensiju.

Pievienot viedokli

Autorizējies, lai pievienotu viedokli.