Katrīna Kukaine


Organizācija: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija