Foruma lietošanas noteikumi

Kultūras mantojuma forums (turpmāk – Forums) ir diskusiju platforma nevalstiskām organizācijām un citiem interesentiem, kas iesaistīti vai ieinteresēti kultūras mantojuma saglabāšanā, aizsardzībā, atjaunošanā, pētniecībā vai pieejamības veicināšanā.

Foruma administrētājs ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Foruma mērķis ir piedāvāt interneta vietni diskusiju veidošanai ar sabiedrības pārstāvjiem, nevalstiskām organizācijām par kultūras mantojuma saglabāšanai aktuāliem jautājumiem. Fiksējot reģistrācijas datus, tiek veidota nevalstisko organizāciju datu bāze, kuru izmantot aktuālu jautājumu risināšanā, sabiedrības informēšanā un līdzdalībā.

Foruma dalībnieks ir reģistrēta persona, kas tiesīga iesaistīties diskusijās par Forumā piedāvātajām tēmām vai izvirzot savu diskusijas tēmu.

Lai kļūtu par Foruma dalībnieku, nepieciešams reģistrēties, aizpildot pieteikumu un norādot pārstāvēto organizāciju.

Foruma dalībnieks var būt persona, kas nepārstāv nevienu organizāciju.

Foruma lietotājs ir ikviens interesents, kas lasa Foruma diskusijas.

Foruma izmantošanas noteikumi ir saistoši visiem Foruma dalībniekiem un lietotājiem.

Šie noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā.

Izmantojot Forumu, tiek uzskatīts, ka Foruma dalībnieks un lietotājs ir iepazinies ar noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

Foruma administrācija apņemas neizpaust trešajām personām Foruma dalībnieku reģistrācijas datus.

Forumā izvirzītās diskusijas skar tikai materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas vai ar jomu saistītus jautājumus (kultūras pieminekļiem, to atjaunošanu, restaurāciju, likumdošanu un pieejamību utm.).

Foruma administrācija Foruma ietvaros nesniedz konsultācijas par kultūras mantojuma aizsardzības jautājumiem.

Foruma dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par diskusijās pausto viedokli.

Foruma dalībnieku viedoklis nav Foruma administrētāja viedoklis.

Foruma diskusijās aizliegts lietot necenzētus vārdus, apvainot vai aizskart citas personas, kā arī paust vardarbību, naidu vai neiecietību kurinošus izteikumus.

Foruma administrācija patur tiesības dzēst un cenzēt komentārus un diskusijas, ja to saturs neatbilst Foruma noteikumiem.

Foruma administrācijai ir tiesības slēgt diskusiju pēc saviem ieskatiem.