par diskusiju forumu

2013-02-15 23:34Diskusiju aizsāka: Katrīna Kukaine

VKPAI savā ir izveidojusi šo Diskusiju forumu, kurā reģistrējoties ir iespēja diskutēt par materiālā kultūras mantojuma nozarei aktuālām tēmām. Reģistrējoties jums ir iespēja pievienot savu viedokli par VKPAI izvirzītajām tēmām un uzzināt citu viedokli, kā arī pašiem izvirzīt savas diskusiju tēmas. Reģistrēties un piedalīties forumā īpaši aicinātas sabiedriskās organizācijas (NVO u.c.), kas darbojas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā vai par to interesējas. Īpaši arī tādēļ, ka reģistrējoties jūs varēsiet piekļūt citu Foruma dalībnieku sarakstām, tādējādi atrodot domu biedrus, veidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un risinot kopīgas problēmas, kā arī iespējams veidojot sadarbību starp NVO. VKPAI iecere ir minēto Kultūras mantojuma diskusiju forumu veidot kā platformu nozares NVO savstarpējai saziņai.

Viedokļi (0)

Pievienot viedokli

Autorizējies, lai pievienotu viedokli.