Kultūras mantojuma, laikmetīgā arhitektūras un dizaina mijiedarbība

2015-02-16 09:25Diskusiju aizsāka: Katrīna Kukaine

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros 12.-13.martā notiek starptautiska konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība”, ko rīko Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” līdzfinansējumu. Diskutēsim par tēmām: Mūsdienu arhitektūra un dizains vēsturiskajā pilsētvidē – apbūves mērogs, raksturs un vides noskaņa; Mūsdienu arhitektūra un dizains kultūrvēsturiskajā lauku ainavā; Autentiskuma jēdziena konsekvence kultūras mantojuma un mūsdienu arhitektūras attiecībās; Mūsdienu vides dizains kultūrvēsturiskajā vidē – ieguvumi un draudi. Aicinām ikvienu kopā ar mums meklēt atbildes uz jautājumiem: Vai mūsdienu arhitektūras attīstība pilsētvidē un laukos apdraud kultūras mantojumu? Vai pēc 100 gadiem nebūsim situācijā, kad vēsturiskas viduslaiku pilsētas autentisku noskaņu vairs nevarēsim iegūt? Kā kultūras mantojuma aizsardzības prasības ietekmē mūsdienu arhitektūras kvalitāti? Vai mūsdienu dizaina klātbūtne kultūrvēsturiskās vides noskaņai ir traucējoša? Kurus var uzskatīt par labas prakses piemēriem kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina savstarpējai mijiedarbībai? Kurus var uzskatīt par kļūdainiem risinājumiem, kur mūsdienu arhitektūras ambīcijas ir iznīcinājušas kultūras mantojumu? Kāda loma telpiskās vides attīstībā un kultūras mantojuma nozīmes palielināšanā ir sapratnes un attiecību uzlabošanai starp kultūras mantojuma sargātājiem, plānotājiem, arhitektiem, māksliniekiem, attīstītājiem un citām uz jomu attiecināmām interešu grupām?

Viedokļi (0)

Pievienot viedokli

Autorizējies, lai pievienotu viedokli.