Attieksme pret kultūras pieminekļu aizsardzību sabiedrībā

2013-07-26 08:26Diskusiju aizsāka: Katrīna Kukaine

KULTŪRAS MANTOJUMS IR VĒRTĪBA SABIEDRĪBAI, TĀ EFEKTĪVU SAGLABĀŠANU VAR NODROŠINĀT TIKAI PLAŠAS SABIEDRĪBAS DAĻAS IESAISTE, IZPRATNE UN IEINTERESĒTĪBA. Kādām jābūt prioritātēm, lai saglabātu kultūras mantojumu kā cilvēka dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru – apzinātu, aizsargātu un iekļautu mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicinātu sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni? Kāda ir pieminekļa saimnieka, valsts un katra sabiedrības indivīda loma šajā procesā?

Viedokļi (1)

Vilnis Slars no Mežaparka attīstības biedrība @ 2013-07-27 13:21

Domāju, ka pirmkārt būtu nepieciešams administratīvi izskaidrojot un sodot panākt, ka zonās ar īpašām prasībām būtu dārgi pārkāpt noteikumus. Tas attiecas gan uz pārbūvēm gan žogiem etc. Otrkārt, lai pievērstu uzmanību, ka ierobežojumi eksistē, vismaz zemesgrāmatā būtu jābūt ierakstam par šāda veida apgrūtinājumu. Treškārt VKPAI nav izpildījuši pienākumu pieminekļu īpašniekus informēt par noteikumiem pieminekļu lietošanā un pārbūvē. Visi šie pasākumi celtu arhitektu un amatnieku prestižu, un noteikti palielinātu arī nodarbinātību.

Pievienot viedokli

Autorizējies, lai pievienotu viedokli.